قطره ای از دریا: گزیده حکایت های الغدیر

کیست که اثر و نقش داستان را نادیده گرفته و جاذبه جادویى قصه را به هیچ انگارد. آنجا که خداوند تبارک و تعالی  قصه مى‏گوید و آنهم «احسن القصص‏» و عبد صالح و مصلحى چون شهید استاد مطهرى(ره)، کتاب «داستان راستان‏» مى‏نویسد، دیگر چگونه مى‏توان داستان نگفت و نخواند و نشنید؟ باید قصه‏گوى شبهات قرآن باشد تا روح و  جان آدمی از پندها و نصایح ارزشمند آن بهره مند باشد.

مجموعه داستانهاى شیرین و آموزنده

نفرین برای چی؟

به چه کسی غذا بدهیم ؟

چرا درهای مسجد راببندیم ؟

بیا این انگشتر راببر!

پیامها و نکات تاریخی ارزشمند از حکایت ها و داستانها

تاریخ با زبان قصه با ما سخن می گوید

 

کتاب گرانمایه «الغدیر»، که اثر ارزشمند علامه امینى(ره) است به لحاظ داستانی بودن، در ذائقه جوانان جامعه و عموم مردم ، خوشایندتر و خواندنى‏تر از نوشته‏هاى معمولى است این است که «قطره‏اى ازدریا» خواندنى مىی شود کتابى که «غدیرى از دریا» است و برکتی از برکت‏هاى الغدیر،و قصه‏ گوى خلوت جوانان و نوجوانان. امید است که بامطالعه این کتاب به معارف غدیر خم آشنا بشویم .

 

نویسنده : محمد حسین صفاخواه       

ناشر :  قدیانی

 


ارسال نظر
: نظر شما

: کد امنیتی