جلسه کارگروه جبهه فرهنگی فارس

با هدف ایده یابی و طرح ریزی برای سال آینده

روز شنبه 10 شهریورماه در دفتر جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی استان فارس جلسه ای با حضور مسئولین دفتر و مسئولین کارگروه های مختلف جبهه فرهنگی برگزار گردید. در ابتدای جلسه اتاق عملیات دفتر جبهه فرهنگی از کارگروه ها، درخواست کردند تا ایده ها و طرح های خود را در 4 قالب اصلی مطرح کنند.

قالب های اصلی شامل 1- انقلاب اسلامی 2- اقتصاد مقاومتی 3- معارف دینی و فضائل اخلاقی 4- خانواده می باشد.

مقرر گردیده است که طرح ها و ایده ها در جلسات بعدی کارگروه مطرح گردد و پس از بررسی و تایید آن ها به مرحله اجرا انتقال یابند.

بدلیل مواجه بودن کشور با مشکلات اقتصادی، که وجود تحریم ها عاملی مهم در این خصوص به شمار می آیند؛ اتاق عملیاتی ویژهای جهت تقابل با این مسئله با نام اتاق عملیات تحریم ها توسط سید حامد ترابی ایجاد گردید. آقای ترابی نیز در ادامه جلسه به مطرح کردن جزئیات فعالیت این اتاق عملیات پرداختند.

سلسله جلسات گارگروه ها قرار است هر دو هفته یکبار در دفتر جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی استان فارس برگزار گردد.


ارسال نظر
: نظر شما

: کد امنیتی