نویسنده: صادق کرمیار

کتاب نامیرا

کتاب نامیرا

نویسنده: صادق کرمیار

ناشر: کتاب نیستان

معرفی:

"  نامیرا " داستان کوفیانی است که در فکر دعوت امام هستند و از طرف دیگر چگونگی پا پس کشیدن کوفیان را متذکر می شود . این کتاب بیانگر مقطع مهم و تاثیر گذار تاریخی است. کتابِ صادق کرمیار به ذکر انواع دشمنی ها و کارشکنی ها در خصوص امام حسین علیه السلام و یارانش نیز توجه کرده است و هدف از قیام حسینی و شناخت یاران امام حسین علیه السلام را گوشزد می کند. نویسنده از بزرگان خاندان زید و سرداری از قبیله بنی کلب می گوید که در شک و تردید به سر می برند. درباره افرادی که در آخرین لحظه تصمیم درستی اتخاذ می کنند و بهکاروان امامِ عاشورا ملحق می شوند.

خواندن کتاب نامیرا سبک جدیدی از ادبیات مذهبی را برای مخاطب پیش رو می گشاید. خانواده ها پدران و مادران می توانند با تهیه و مطالعه این اثر فرزندان خود را با وقایع تاریخ صدر اسلام که منجر به واقعه عظیم عاشورا گردید، آشنا نموده و از این رهگذر بر بصیرت تاریخی خویش بیفزایند.


ارسال نظر
: نظر شما

: کد امنیتی