مجمع فعالان حوزه حجاب و عفاف

این مجمع به دبیری جناب آقای حسین اسلامی و با حضور تشکل های فعال در حوزه حجاب و عفاف استان فارس در زیر مجموعه جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی فارس شکل گرفته است و در ایجاد هم افزایی و پیشبرد فعالیتها فرهنگی در حوزه حجاب نقش بسزایی داشته است.

برگزاری دوره های آموزشی تربیت مربی حجاب و عفاف و بر پایی طراح های مرتبط ؛با این حوزه ازفعالیتهای این مجمع می باشد.

برای ارتباط با این مجمع میتوانید با تلفن  09173007450 جناب آقای حسین اسلامی تماس بگیرید.


ارسال نظر
: نظر شما

: کد امنیتی