مجمع فعالان حوزه دانش آموزی

همانطور که میدانید مجموعه های فعال در حوزه دانش آموزی اعم از فعالین در حوزه های فرهنگی ؛ تربیتی ؛ ورزشی ؛ هنری و ... از جمله مجموعه هایی هستند که ظرافت های بسیاری را در عملکرد خود باید لحاظ کنند لذا این مجمع جهت هم افزایی این تشکل ها شکل گرفته است تا از در کنار هم قرار گرفتن آنها بتوان به رویکرد های مطوبی رسید.

برای ارتباط با این مجمع میتوانید با تلفن  09171038355 جناب آقای شوشتریان تماس بگیرید.


ارسال نظر
: نظر شما

: کد امنیتی